Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

NGƯỜI CHỦ NHÂN AN PHẬN

Nguyễn Lễ, theo BBC

Một gia đình. Nhiều thành viên. Ai nấy làm lụng. Người xây nhà dựng cửa. Kẻ lo manh áo miếng cơm. Tất cả cùng góp sức nuôi sống cả gia đình.

Tuy nhiên, người làm lụng thì không có quyền quyết định còn người quyết định thì lại có quyền át tất cả mặc dù phải sống nhờ vào công sức người khác.

Kiểu gia đình như thế xã hội có chăng?

Đâu đó có thể có, nhưng bản thân tôi chưa từng gặp. Tiếp tục đọc

Tháng Mười Hai 31, 2014 Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Pháp Luật-Công lý | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

ĐẢNG CÓ DÁM ĐỔI MỚI?

Thủ tướng Nguyễn Tấn DũngNguyễn Lễ, theo BBC

Việt Nam vừa bước sang một năm mới rất mới.

Cùng một lúc, người dân đón nhận hai cái mới: Hiến pháp mới và lời kêu gọi đổi mới.

Hiến pháp mới đã có hiệu lực được vài ngày – không biết người dân đã cảm nhận được khác biệt gì chưa – nhưng ít nhất, họ đã nghe một thông điệp rất khác thường.

Khác với trước đây, thông điệp năm nay nghe rồi nhưng không trôi vào dĩ vãng. Nó tạo được tiếng vang và được mang ra bàn luận. Tiếp tục đọc

Tháng Một 6, 2014 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

KHOẢNG TRỐNG TRÁCH NHIỆM

Bệnh viện ở Việt NamNguyễn Lễ, theo BBC

Không biết ông Philipp Roesler bên Đức khi từ chức có buồn không, chỉ biết rằng có nhiều người Việt tiếc cho ông.

Thật ra, khi bầu cử có kết quả thì việc ông từ chức là kết cục mà ai cũng đoán trước.

Chuyện bình thường

Dù sao cũng tiếc cho tài năng và tuổi trẻ của Roesler. Phải chi ông ở Việt Nam thì đâu có kết thúc sự nghiệp chính trị sớm như vậy. Tiếp tục đọc

Tháng Mười 7, 2013 Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Pháp Luật-Công lý | | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

CÁI GIÁ CỦA ĐỘC ĐẢNG

Đảng kỳ của Đảng Cộng sảnNguyễn Lễ, theo BBC

Việc Đảng Cộng sản Việt Nam quyết bám giữ quyền lãnh đạo của mình là điều dễ hiểu.

Nhưng cái lý lẽ Đảng đưa ra mới khó hiểu.

Đảng nói rằng điều đó có lợi cho dân cho nước – đây là điều cần phải bàn lại.

Nhưng nó có lợi cho Đảng trước hết thì không có gì phải bàn cãi.

Thử động đến quyền lãnh đạo của Đảng xem. Sẽ biết! Tiếp tục đọc

Tháng Chín 16, 2013 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?