Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

NỀN TẢNG CỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý

Nguyễn Tiến Trung, Võ Tấn Huân, theo VOA

Ủy ban thường vụ Quốc hội đang lấy ý kiến về luật trưng cầu ý dân. Qua quá trình tranh luận, ta có thể nhận ra nhiều điều về một nhà nước tự xưng là “của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”.

Lòng dân và ý đảng

Phó Chủ tịch Quốc hội Huỳnh Ngọc Sơn đã lo lắng “Nếu kết quả trưng cầu ý dân không đúng như ý muốn thì có tổ chức trưng cầu lại không, phải làm rõ nếu dân không đồng ý thì thế nào.” Ông Sơn đã công nhận rằng “lòng dân” chưa chắc đã trùng với “ý muốn” của những người lãnh đạo đảng cộng sản.

Tiếp tục đọc

Tháng Ba 5, 2015 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?