Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM: THÔNG ĐIỆP XUÂN 2015

DPV Xuân 2015

Hướng đến mục tiêu dân chủ, xã hội công bằng không thể đi đôi với độc quyền nhà nước. Mục tiêu quan trọng thế nào thì phương tiện tiến tới mục tiêu cũng không thể khác.

Sau hơn nửa thế kỷ cầm quyền, Việt Nam vẫn chưa có luật lập hội để các đảng chính trị chính danh hoạt động. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập ở Hồng Kông trong thập niên 1930 và sau khi chiếm chính quyền tại Việt Nam năm 1945, đến nay đảng cầm quyền vẫn chưa đăng ký qua thủ tục pháp lý. Cho nên, thay vì điều hành xã hội bằng pháp luật chuẩn mực thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại dựa vào bạo lực. Vì vậy, Việt Nam cần sớm có luật lập hội để hợp thức hoá các chính đảng. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 20, 2015 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ý NGHĨA CHÍNH TRỊ CỦA NGÀY TẾT

Đã có nhiều người viết về Tết từ các góc độ lịch sử, văn hóa, xã hội và kinh tế với những lễ nghi và phong tục, những mơ ước và những kiêng kỵ, những món ăn và những thức uống, những truyền thống và những cách tân, những khác biệt trong cách đón Tết từ miền này sang miền khác. Ở đây, tôi thử nhìn ngày Tết từ một góc độ khác: chính trị. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 20, 2015 Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Kinh tế-Đời sống | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?