Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

CHUYỆN GÌ SẼ XẢY RA Ở VIỆT NAM NĂM 2015

Theo blog Nguyễn Hưng Quốc

Không cần có tài tiên tri, chỉ cần theo dõi sinh hoạt chính trị Việt Nam một chút, ai cũng dễ dàng nhận thấy năm 2015 này sẽ có nhiều chuyển biến phức tạp, có khi, ngoạn mục trên sân khấu chính trị Việt Nam.

Trước hết, về phương diện đối nội, trong năm nay, giới lãnh đạo Việt Nam sẽ đấu đá với nhau để giành những chức vụ cao cấp nhất trong guồng máy đảng và nhà nước vào kỳ đại hội đảng dự định sẽ được tổ chức vào đầu năm 2016. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 6, 2015 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?