Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

NẾU ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC KHÔNG CÒN?

Nhà thơ Trần Tiến Dũng, theo BBC

Chỉ trong hơn nửa năm 2014, hàng loạt các diễn biến khủng hoảng gần đây ở khu vực Đông Á và Đông Nam Á cho thấy chiến tranh tất yếu sẽ đến.

Động lực tham vọng tạo ra khủng hoảng, thúc đẩy tiến trình chiến tranh đều có đầu nguồn từ đệ nhị siêu cường Trung Quốc.

Qua thực hiện chiến lược cứng “Giấc mơ Trung Quốc”, việc đầu tiên của ông Tập Cận Bình và giới cầm quyền Trung Nam Hải là thay đổi nguyên trạng cân bằng chiến lược đã tồn tại trước những cửa ngõ sinh tồn của Trung Quốc. Tiếp tục đọc

Tháng Bảy 10, 2014 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , , | %(count) bình luận