Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

TƯƠNG LAI ĐẢNG VÀ CHẾ ĐỘ ĐẶT TRÊN BÀN CÂN

Phạm Trần, theo Basamnews

Tương lai chính trị của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam đã được  đặt lên bàn cân để do lường sự mất còn của chế độ sau biến cố Trung Cộng tăng cường kiểm soát Biển Đông.

Chuyện này xẩy ra vào đúng thời điểm kỷ niệm 40 năm ngày quân Trung Cộng cưỡng chiếm các đảo còn lại phía Tây nam quần đảo Hoàng Sa ngày 19/01/1974, khi ấy thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa và vào lúc Khóa đảng XI chuẩn bị tổ chức các Đại hội đảng địa phương vào giữa nhiệm kỳ để chọn nhân sự cho Đại hội tòan quốc Khóa đảng XII diễn ra vào đầu năm 2016. Tiếp tục đọc

Tháng Hai 22, 2014 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?