Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

HAI TỬ HUYỆT CỦA CHẾ ĐỘ

Theo blog Hoàng Xuân Phú

Có lẽ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) quan niệm rằng

–       quy định về quyền lãnh đạo của ĐCSVN đối với Nhà nước và xã hội, và

–       quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dândo Nhà nước quản lý

tại Điều 4 và Điều 17–18 của Hiến pháp 1992hai tử huyệt của chế độ. Vì vậy, dư luận càng muốn hủy bỏ hoặc sửa đổi hai quy định đó, thì họ càng kiên quyết bảo lưu. Chúng nằm trong định hướng bất di, bất dịch của lãnh đạo đảng, và được tái thể hiện tại Điều 4 và Điều 57 của dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992. Tiếp tục đọc

Tháng Một 14, 2013 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | 2 phản hồi

PHẢI DÂN CHỦ HÓA HAY CHẾT

Yasheng Huang, Foreign Affairs, tháng Giêng/tháng Hai 2013
Trần Ngọc Cư dịch, trích từ BVN

YASHENG HUANG là Giáo sư Kinh tế Chính trị và Quản lý Quốc tế tại Trường Quản lý Sloan thuộc Đại học MIT và là tác giả cuốn Capitalism With Chinese Characteristics: Entreneurship and the State (Chủ nghĩa tư bản mang đặc tính Trung Quốc: Doanh nghiệp và Nhà nước). 

Năm 2011, đứng trước Hội Hàn lâm Khoa học Anh (the Royal Society), Thủ tướng Trung Quốc Wen Jiabao (Ôn Gia Bảo) tuyên bố: “Trung Quốc tương lai sẽ là một nước thể hiện đầy đủ dân chủ, pháp trị, công bằng và công lý. Không có tự do, thì sẽ không có dân chủ thực sự. Nếu các quyền kinh tế và chính trị không được đảm bảo, thì sẽ không có tự do thực sự”. Trong số Foreign Affairs này, bài viết của Eric Lee, nhan đề “Sức sống của Đảng” (The Life of the Party) không hề dùng những từ ngữ đầu môi chót lưỡi như vậy đối với vấn đề dân chủ. Thay vào đó, Li, một nhà xuất vốn đầu tư (venture capitlist) hiện làm việc tại Thượng Hải, tuyên bố rằng cuộc tranh luận về tiến trình dân chủ hóa Trung Quốc đã trở nên lỗi thời: Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) không những còn nắm quyền lực, mà sự thành công của nó trong những năm tới sẽ “củng cố mô hình độc đảng và, do đó, sẽ thách thức những quan niệm thông thường của phương Tây về vấn đề phát triển chính trị”. Có lẽ Li đã đánh cuộc quá sớm.  Tiếp tục đọc

Tháng Một 14, 2013 Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?