Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM GIỚI THIỆU ĐỀ XUẤT SOẠN THẢO HIẾN PHÁP CỦA TOÀN DÂN

Đảng Dân chủ Việt Nam
Nguyễn Sĩ Bình

Việt Nam đã có lịch sử lập hiến hơn nửa thế kỷ qua, nhưng hiện nay người dân vẫn chưa được hưởng các quyền công dân trong một Nhà nước pháp trị. Năm 1946 Quốc hội khóa I đã thông qua bản hiến pháp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đó là bản hiến pháp đầu tiên, thể hiện nền dân chủ của toàn dân: thiết lập cơ chế tam quyền phân lập, tuyên bố các quyền con người, và đặc biệt quy định quyền phúc quyết Hiến pháp của nhân dân, chủ quyền tối cao của đất nước. Tuy nhiên, sau khi được thông qua, Hiến pháp 1946 đã không được ban hành và triển khai áp dụng vào đời sống xã hội. Hiến pháp 1946 đã bị bãi bỏ sau đó và bị thay thế bằng những bản Hiến pháp khác, trong đó không một Hiến pháp nào được người dân phúc quyết thông qua.

Nguyễn Sĩ Bình

Nguyễn Sĩ Bình

Ngày nay, đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước, một mặt tiếp tục ca ngợi các giá trị của Hiến pháp 1946, mặt khác lại né tránh nghĩa vụ áp dụng các giá trị đó vào thực tế. Cho đến nay, Việt Nam đã ba lần thay thế và sửa đổi hiến pháp, nhưng nội dung của chúng vẫn xa rời nguyên tắc dân chủ pháp trị. Các Hiến pháp 1959, 1980 và 1992 đã sao chép rập khuôn lý luận và mô hình tập trung dân chủ Xô-Viết cũng như mô hình pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Trung Quốc, lấy nghị quyết làm mệnh lệnh, xem hiến pháp và pháp luật là công cụ của giai cấp thống trị chứ không xuất phát từ nguyện vọng nhân dân và quyền tự quyết dân tộc. Chính vì thế, mô hình Nhà nước và pháp luật hiện hành đã không những không thể đưa xã hội thoát khỏi bất công, tụt hậu, mà còn tạo ra khoảng cách giàu nghèo ngày càng sâu rộng. Những rối ren mâu thuẫn từ lý luận đến điều hành thực tế đã khiến nước Việt bị các nước trong khu vực cũng như trên thế giới bỏ lại phía sau.

Hiến pháp hiện hành là cương lĩnh của đảng Cộng sản mượn danh nghĩa Quốc hội và Nhà nước để thông qua, chứ không phải Hiến pháp của toàn dân. Yếu tố độc quyền chính trị bao trùm cả ba ngành hành pháp, lập pháp và tòa án, nên trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền đã tạo ra nhiều mâu thuẫn giữa hiến pháp, luật pháp và thi hành luật. Trong đó, pháp luật được thông qua và áp dụng nhiều khi tùy tiện và vi hiến. Không ít chủ trương và chỉ thị được Đảng và Nhà nước ban hành mà không tính đến hiến pháp. Ngoài ra, việc Đảng hay ngành hành pháp can thiệp vào việc xử án của Tòa án không phải là ngoại lệ mà việc thường ngày, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thẩm quyền độc lập xét xử. Tòa án cùng pháp luật xa rời cuộc sống, không bảo vệ nông dân nên mới có dân oan, không bênh vực công nhân nên công nhân không được đình công chống bóc lột, không trừng trị nghiêm khắc đảng viên có chức có quyền vi phạm pháp luật nên không đẩy lùi được tham nhũng quan liêu, không phân biệt rõ pháp trị và đảng trị nên dễ lợi dụng giữa lý và tình, không tổ chức bầu cử công bằng nên mới có tình trạng cán bộ bất tài, vô trách nhiệm và xa rời quần chúng. Quyền lực không đối trọng tất yếu dẫn đến toàn quyền, lạm quyền và tham nhũng, biến các giá trị dân chủ mà đáng ra toàn xã hội được hưởng trở thành những hô hào khấu hiệu và hình thức.

Hiến pháp 1992 dù đã sửa đổi bổ sung nhưng vẫn chưa đáp ứng trong việc mở đường phát triển cho đất nước. Trong thời đại hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, nhiều yêu cầu mà Việt Nam cần tuân thủ khó có thể triển khai với khung pháp lý hiện hành. Với quốc tế, Việt Nam cần thực hiện đầy đủ các công ước đã cam kết với Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc. Trong quan hệ với các nước ASEAN và trong khu vực, Việt Nam cũng cần tuân thủ các nguyên tắc chung. Về kinh tế thị trường, Việt Nam buộc phải tuân thủ hệ thống pháp lý của quốc tế và WTO. Về chính trị, Việt Nam cần tôn trọng các giá trị dân quyền, nhân quyền; đồng thời thực thi dân chủ và quản trị minh bạch bằng cách đặt đảng chính trị và nhà nước dưới pháp luật song song với việc chấp nhận bình đẳng chính trị trong xã hội.

Hiến pháp 1992 vẫn còn thiếu tính hợp thức để tồn tại do chưa được người dân phúc quyết thông qua. Hiến pháp là khế ước xã hội mà nhân dân thỏa thuận trao quyền cho nhà nước, là tuyên bố long trọng về nhân quyền và dân quyền của nhân dân, là văn bản tối cao kết tinh khát vọng của toàn dân và bản sắc dân tộc. Vì các lý do đó, quyền phúc quyết hiến pháp của nhân dân là điều kiện nhất thiết, là nền tảng của bản hiến pháp. Một nhà nước chân chính phải có khả năng tạo điều kiện cho người dân thực hiện quyền phúc quyết thay vì để quyền căn bản này bị khuynh loát.

Hiến pháp tiến bộ là nền tảng xây dựng xã hội tiến bộ. Dù theo chủ nghĩa hay tư tưởng chính trị nào, đất nước cũng cần phải có Hiến pháp dân chủ với một cơ chế Nhà nước minh bạch và điều hành xã hội bằng pháp luật. Một Hiến pháp dân chủ phải là Hiến pháp của toàn dân, được nhân dân đồng thuận thông qua và áp dụng vào cuộc sống.

Không một tổ chức hay cá nhân nào có thẩm quyền làm ra bản Hiến pháp, nhưng mỗi đoàn thể hay cá nhân có quyền bày tỏ và thảo luận những suy nghĩ về điều luật tối cao này của đất nước. Cùng với tinh thần trách nhiệm và tâm huyết muốn góp phần vào sự phát triển của dân tộc và chấn hưng đất nước, Đảng Dân Chủ Việt Nam xin công bố bản “Đề nghị bản Hiến pháp của toàn dân cho Việt Nam”, gồm 2 phần:

Phần I: Tại sao Việt Nam cần sửa đổi căn bản và toàn diện hiến pháp

Phần II: Bản đề xuất khung Hiến pháp của toàn dân với các điều khoản về quyền con người

Chúng tôi mong đón nhận ý kiến góp ý và thảo luận của các chuyên gia, trí thức và toàn thể nhân dân.

Ngày 31 tháng 12 năm 2010

Đảng Dân Chủ Việt Nam
Nguyễn Sĩ Bình

Nguồn: Đảng Dân Chủ Việt Nam (www.ddcvn.info)

Tải về máy bản PDF:

PHẦN I – TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP

PHẦN II – BẢN ĐỀ XUẤT KHUNG HIẾN PHÁP CỦA TOÀN DÂN VÀ CÁC ĐIỀU KHOẢN VỀ QUYỀN CON NGƯỜI

Tháng Một 7, 2013 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội, Pháp Luật-Công lý | , ,

19 phản hồi »

 1. […] Lời giới thiệu đề xuất soạn thảo Hiến pháp của toàn dân Phần II: Bản đề xuất khung Hiến pháp của toàn dân với các điều khoản […]

  Pingback bởi ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM: TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP « Tiếng Nói Dân Chủ | Tháng Một 23, 2011 | Phản hồi

 2. tôi là người dân việc mong muốn đổi mới xã hôi vi thự trạng ngày nay con ông cháu cha được hưởng quyền lợi quá lớn . nguồi dân an cắp hai con gà phán 2 năm tù , còn đảng ta làm thất thoát hơn 90000 ngàn tỷ từ vụ đóng tàu vinashim thi khong thấy thằng nào bị cắt cỏ . hãy thành lập hai dảng giám sát lẫn nhâu để giảm tham nhũng . lấy tiền phát triển khoa hoc vũ khí để giữ trọn ven dất nước

  Bình luận bởi HAN THE TRUNG | Tháng Tư 10, 2011 | Phản hồi

 3. chung may chi nghi den loi ich cua minh ma ko nghi den ci kho cua nguoi kac
  tao ko fai la cong san,va cung co the nhin nhan la 1 ten phan dong nhu jong dieu cua cong san
  noi nhu ong han trung thi nhung nuoc tren the gioi co che do da dang thi se ko lang phi, ko that thoat nhu vanishin i.cho du co nhiu dang ,nhiu giam soat chang nua cung ko co nghia se het sai lam
  cong san viet nam tuy mang tieng la doc tai(vi doc dang)nhung doc dang cung do nhiu nguoi tao nen
  mang tieng la tap the lanh dao nhung tap the cung dc tao boi nhiu ca nhan, ma ca nhan thi sao tranh khoi sai sot
  wan trong la bit dc minh sai o diem nao de bit sua chua khac phuc sai lam.tui la nguoi ko dang phai nhung cung ko the phu nhan nhung j ma cong san viet nam da lam dc cho dan cho nc.sai lam thi o dau ma chang co

  Bình luận bởi phan dong | Tháng Năm 1, 2011 | Phản hồi

  • Gửi Ban, tôi thật sự không nghĩ một người có cách ăn nói như bạn mà lên đây gửi phản hồi như thế này, tôi là một người lao động tự do, chứ không phải là Công Chức hay Đang Viên gì cả, nhưng với tất cả những gì đang hiện hữu hàng ngày trong cuộc sống & trong xã hội của chúng ta, Tôi thấy ( Bản đề xuất khung Hiến pháp của toàn dân với các điều khoản về quyền con người ) là vô cùng cần thiết với xã hôi ta hiện nay, tôi thấy Việt Nam mình quá may mắn khi vẫn còn nhưng người con như Nguyễn Sĩ Binh, Nguyên Minh Thuyết ( Đại Biểu Quốc Hội ) những Cù Huy Hà Vũ, . Nguyên Quang A, Nguyễn Xuân Diện, tôi hy vọng một ngày nào đó, các đồng chí lãnh đạo cao nhất của nhà nước ta chấp nhận Bản Đề Xuất này !

   Bình luận bởi Minh Nguyễn | Tháng Tám 15, 2011 | Phản hồi

 4. Chúng ta hãy đọc và cảm nhận về nội dung hiến pháp năm 1946, ta đã thấy nội dung và tinh thần hiến pháp rất khoa học, đồng thời chúng ta cũng thấy hiến pháp 1946 nó toát ra một sự dân chủ cho xã hội khi người dân là công dân của một đất nước ( Chứ không phải người dân là công cụ). Hiến pháp đó cũng toát ra mong muốn và ý nguyện của Chủ tịch Hồ chí Minh cùng bộ máy chính phủ về một Việt nam dân chủ cộng hoà.

  Bình luận bởi Dương văn Minh | Tháng Tám 16, 2011 | Phản hồi

 5. Toan DAN viet nam hay len tieng chinh quyen hay tra lai nhung quyen co ban trong hien phap 1946 cho nhan dan VIET NAM .Chung ta hay doan ket moi nguoi cung len tieng Dang cong san viet nam hay thuc thi cac quyen tu do ,nhan quyen ma Ho Minh da doc ngay 2 thang 9 nam 1945 cho nhan dan viet nam .

  Bình luận bởi PHAN HOI CUA DAN | Tháng Mười Một 19, 2011 | Phản hồi

 6. dân chủ ở đâu ,ở ngay tại mỗi con người,các bạn nên tìm dân chủ ở ngay nơi mình.Hãy tự làm chủ được chính mình đã.tự minh không làm điều sai,không ăn cắp,không tham ô không đút lót ,….không chơi và không giao du với kẻ xấu .thế là kẻ xáu tự biết sửa mình .Những người tốt hãy tự làm điều tốt lan tỏa ra.THế là khắc có dân chủ

  Bình luận bởi liminhnguyen | Tháng Một 29, 2012 | Phản hồi

 7. […] vào cuộc sống. Về các chi tiết cụ thể, năm 2010 Đảng Dân chủ Việt Nam đã giới thiệu bản đề xuất soạn thảo Hiến pháp của toàn dân gồm 2 phần, (1) Tại sao Việt Nam cần sửa đổi căn bản và toàn diện Hiến […]

  Pingback bởi ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM TRAO ĐỔI VỀ ĐỐI THOẠI « Tiếng Nói Dân Chủ | Tháng Một 6, 2013 | Phản hồi

 8. […] vào cuộc sống. Về các chi tiết cụ thể, năm 2010 Đảng Dân chủ Việt Nam đã giới thiệu bản đề xuất soạn thảo Hiến pháp của toàn dân gồm 2 phần, (1) Tại sao Việt Nam cần sửa đổi căn bản và toàn diện Hiến […]

  Pingback bởi Đảng Dân chủ Việt Nam trao đổi về đối thoại | ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM | Tháng Một 6, 2013 | Phản hồi

 9. […] Xem toàn bài: Đảng Dân chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất soạn thảo hiến pháp của toàn dâ… […]

  Pingback bởi TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP? « Tiếng Nói Dân Chủ | Tháng Hai 4, 2013 | Phản hồi

 10. […] Đảng Dân Chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất Hiến pháp của toàn dân […]

  Pingback bởi TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP? (III) « Tiếng Nói Dân Chủ | Tháng Hai 9, 2013 | Phản hồi

 11. […] Đảng Dân Chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất Hiến pháp của toàn dân […]

  Pingback bởi TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP? (III) | CHÂU XUÂN NGUYỄN | Tháng Hai 9, 2013 | Phản hồi

 12. […] Đảng Dân Chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất Hiến pháp của toàn dân […]

  Pingback bởi Tại sao Việt Nam cần sửa đổi căn bản và toàn diện hiến pháp? (III) | ĐẢNG DÂN CHỦ VIỆT NAM | Tháng Hai 10, 2013 | Phản hồi

 13. […] Đảng Dân Chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất Hiến pháp của toàn dân […]

  Pingback bởi TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP? (IV) « Tiếng Nói Dân Chủ | Tháng Ba 3, 2013 | Phản hồi

 14. […] Đảng Dân Chủ Việt Nam giới thiệu đề xuất Hiến pháp của toàn dân […]

  Pingback bởi TẠI SAO VIỆT NAM CẦN SỬA ĐỔI CĂN BẢN VÀ TOÀN DIỆN HIẾN PHÁP? (IV) | CHÂU XUÂN NGUYỄN | Tháng Ba 3, 2013 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s