Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP”

Trần Xuân Nam
Gửi từ Sài Gòn
01/24/2012 (Mồng Hai Tết)

Hôm nay, mồng 1 tết (tức 23/1/2012) tình cờ vào trang tin Ba Sàm, tôi có xem được một “Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt Nam” với hai nội dung chính là – “Cần xây dựng nhà nước pháp quyền chính danh”“Nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ”.  Sực nhớ lại ngày 3/1/2012, tôi cũng có đọc được bản “Thông điệp đầu năm 2012 của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng”.  Chúng ta hãy cùng nhau phân tích và đánh giá nhận xét khách quan về hai bản thông điệp trên.

Tôi thấy cả hai bản thông điệp đều nêu rõ như nhau những vấn nạn xã hội, chỉ khác ở chỗ là thông điệp của thủ tướng Dũng nêu khá chi tiết, nhưng không đưa ra một giải pháp cụ thể nào để khắc phục vấn đề. Trong khi Đảng Dân chủ Việt Nam thì không nêu chi tiết, chỉ nêu vấn đề một cách tổng quát, nhưng lại tập trung đưa ra các giải pháp nhất thiết và có tính cách quyết liệt cho các vấn nạn mà thông điệp của ông Thủ tướng đề cập.

Sau đây là những điểm “tiến bộ” trong bản thông điệp của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Trước hết chúng ta cần nhìn nhận “Đảng ta” qua lời phát biểu của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (bởi vì chúng ta biết Thủ tướng Dũng không thể tự ý phát biểu ý kiến riêng của mình mà không thông qua Bộ Chính trị đồng ý), đã có sự “tiến bộ” trong bản thông điệp gửi tới người dân.

Tiến bộ đầu tiên của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là trong Thông điệp này, chỉ có 1 lần nhắc đến “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, và một lần nhắc đến “sự phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa là chức năng của Nhà nước”.

Còn lại, có tới 6 lần, Thủ tướng Dũng nói đến “Thể chế kinh tế thị trường hiện đại”, một khái niệm còn rất mới mẽ trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Người dân có quyền hi vọng Đảng Cộng sản đang tiến dần tới việc làm giảm nhẹ “nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa”, và sẽ tiến tới xóa bỏ hẳn khái niệm kỳ quặc này, để thay vào khái niệm “kinh tế thị trường hiện đại”.

Tiếp đến ông Thủ tướng Dũng cũng đã hiểu rằng nếu có chính sách đúng, thì kinh tế sẽ phát triển, mà Nhà nước không cần phải bỏ vốn đầu tư.

Cuối cùng là lần đầu tiên, Thủ tướng Dũng mạnh dạn nói đến các “nhóm lợi ích” và “về khách quan, các nhóm lợi ích này có thể tác động đến quá trình ra quyết định”.

Những điểm chưa được của Thủ tướng và giải pháp trong “thông điệp của Đảng Dân chủ”:

Thủ tướng nói biện pháp để ngăn chặn ảnh hưởng của các “nhóm lợi ích”, là phải công khai, minh bạch. Nhưng làm thế nào để “công khai, minh bạch”, thì Thủ tướng Dũng không đề cập. Đây là một sự né tránh thường thấy ở các quan chức Việt Nam, vì chỉ nêu ra quan điểm mà không có giải pháp cụ thể.

Muốn công khai, minh bạch, thì phải có cơ chế cho nhân dân kiểm soát quan chức Nhà nước. Mà muốn cho nhân dân có quyền kiểm sóat quan chức Nhà nước có hiệu quả, thì phải để cho nhân dân quyền bầu cử trực tiếp các chức vụ dân cử. Trong bản “thông điệp của Đảng Dân chủ Việt Nam” có đề cập khá rõ điều này, khi viết:

“Mục tiêu dân chủ, xã hội công bằng đòi hỏi Việt Nam trước hết phải có một nhà nước hợp thức và chính danh. Nhà nước hợp thức, chính danh là một nhà nước được nhân dân thỏa thuận trao quyền thông qua bản hiến pháp dân chủ và bầu cử công bằng. Đó là một nhà nước được nhân dân tôn trọng, tin cậy, đúng nghĩa của một nhà nước pháp quyền. Và đó đồng thời là mục tiêu hoạt động của Đảng Dân chủ Việt Nam.”

Đồng thời phân tích rõ “Nhà nước chuyên quyền cai trị xã hội bằng pháp luật của giới cầm quyền, và nhân dân không có quyền phản kháng pháp luật mà chỉ phải tuân theo. Trong khi đó, nhà nước pháp quyền nói chung, điều hành xã hội bằng pháp luật do nhân dân phê chuẩn, mà văn bản khởi điểm và tối thượng là hiến pháp của toàn dân. Quan trọng hơn, mọi người – kể cả các giới chức lãnh đạo – đều bình đẳng trước pháp luật, và không một ai được đứng trên pháp luật.”

Mặt khác, Thủ tướng Dũng nói đến “đẩy mạnh sản xuất hàng hóa trong phát triển nông nghiệp”, mà không nói đến việc khai thông quyền sở hữu đất đai. Hiến pháp 1992 đến Luật Đất đai 2003 quy định đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự năm 2005 lại xác định đất đai thuộc sở hữu Nhà nước (Điều 200). Hai khái niệm này khác nhau, vì sở hữu toàn dân là nói đến một chế độ sở hữu, còn sở hữu Nhà nước lại là một hình thức sở hữu cụ thể. Sự không thống nhất này đem đến nhiều vướng mắc trong lý luận và thực tiễn.

Bấy lâu nay nguyên nhân gây khiếu kiện nhiều nhất, số người đi khiếu kiện đông nhất, tham nhũng nhiều nhất chính là từ đất đai. Mà gần đây nhất là vụ “cưỡng chế đầm ao cá của gia đình ông Đoàn Văn Vươn” gây bức xúc trong lòng người dân là ví dụ cụ thể.

Bởi vậy, khái niệm “sở hữu toàn dân” là khá mù mờ, trừu tượng. Cần “tư hữu hoá đất đai”, điều này sẽ tạo ra một động lực mới trong hoạt động đầu tư, giảm tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực điều hành, tăng tính chất hữu hiệu trong việc sử dụng đất và tạo điều kiện cần thiết để hội nhập nền “kinh tế thị trường hiện đại”.

Muốn phát triển nông nghiệp thì phải hiến định giao quyền sử dụng đất cho người dân. Muốn có được điều này phải sửa Hiến Pháp. Điều này đã được bản thông điệp của Đảng Dân chủ Việt Nam đề cập cụ thể.

“Hiến pháp là văn bản quan trọng tiên quyết cho sự hưng thịnh của đất nước. Hiến pháp chính là nơi tin cậy bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đồng thời ngăn chặn tình trạng chuyên quyền kềm hãm xã hội. Và hiến pháp ảnh hưởng đến cuộc sống của toàn xã hội, chứ không chi ảnh hưởng riêng cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào. Do đó, việc giới cầm quyền độc quyền soạn thảo và đơn phương ban hành hiến pháp là sai trái và đó là hành động áp đặt, không tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân.”

“Đảng Dân chủ Việt Nam tin rằng dù theo chủ nghĩa hay tư tưởng chính trị nào, thì đất nước cũng cần phải có một bản hiến pháp dân chủ với cơ chế nhà nước minh bạch và điều hành xã hội bằng pháp luật. Một bản hiến pháp dân chủ phải là hiến pháp của toàn dân, được nhân dân phúc quyết thông qua và áp dụng thực tế vào cuộc sống.”

Qua thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, có thể thấy Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn chưa có thiện chí muốn thay đổi đất nước theo hướng phát triển bền vững, xã hội công bằng, khi chỉ đưa ra vấn đề nhưng không chỉ rõ nguyên nhân và cũng không đề cập các giải pháp cụ thể.

Trong khi bản thông điệp của Đảng Dân chủ Việt Nam đề cập đến các nguyên nhân cốt lõi gây nên tình trạng bất công trong xã hội, và nêu ra giải pháp cụ thể “nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp của toàn dân”, tức được nhân dân phúc quyết thông qua, giới lãnh đạo không nên tiếp tục đơn phương tự làm ra hiếp pháp và áp đặc như vậy nữa.

“Không thể trì hoãn thêm nữa, đã chủ trương xây dựng nhà nước pháp quyền “của dân, do dân, vì dân” thì việc phải ban hành hiến pháp của toàn dân là nhất thiết và tiên quyết. Đó là điều đất nước đang cần. Một lần nữa, sự chuẩn mực của hiến pháp là hệ trọng cho cả xã hội, cả tương lai của dân tộc. Và năm 2012 là khởi điểm thuận lợi cho Việt Nam tiến tới một hiến pháp của toàn dân.”

Đầu năm nghĩ chuyện đất nước tôi thấy phấn chấn vì có hai thông điệp chính trị để so sánh. Cả hai thông điệp đều có ý nghĩa lớn và bổ túc cho nhau. Một thông điệp thì nêu vấn đề chi tiết nhưng không đưa ra giải pháp cụ thể, một thông điệp thì chỉ nêu vấn đề tổng quát nhưng lại đưa ra các giải pháp cụ thể.

Bởi vậy, muốn “đặt tiến trình phát triển của đất nước vào quỹ đạo mới – Quỹ đạo phát triển bền vững” như thông điệp của Thủ tướng Dũng thì Việt Nam “Cần xây dựng nhà nước pháp quyền chính danh” và “Nhất thiết phải bắt đầu bằng một bản hiến pháp dân chủ” như bản thông điệp của Đảng Dân chủ Việt Nam đã nêu.

Cuối cùng công việc kế tiếp của mọi người là tham gia góp phần làm cho xã hội tốt hơn, bắt đầu bằng phản biện và tiếp sức thúc đẩy cho bản hiến pháp mới đang soạn thảo đúng thực sự là hiến pháp của toàn dân, chấm dứt sự vòng quanh trong quỹ đạo hiến pháp của một đảng.

____

Tiếng Nói Dân Chủ là diễn đàn chia sẻ những quan điểm dân chủ từ nhiều nơi khác nhau. Ban Biên Tập không chịu trách nhiệm nội dung các bài viết đã được đăng tải, cũng như bài viết không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tiếng Nói Dân Chủ.

Tháng Một 25, 2012 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội | , ,

13 phản hồi »

 1. Cám ơn bài viết phân tích rất cụ thể và chính xác. Tôi vào tìm đọc lại bản thông điệp của Đảng dân chủ mới biết là Trang wed đã bị đánh sập rồi… có lẽ Cộng sản sợ hãi nên đành làm càn, ngày Tết mà cũng không để yên. Đảng dân chủ ngày càng lớn mạnh thì Đảng cs ngày càng thất thế nên sợ hãi là điều đương nhiên!
  Năm mới tinh thần rất phấn khởi , chế độ toàn trị và Phi pháp như vậy sẽ sớm kết thúc thôi! dân chủ cho VN!

  Bình luận bởi Hugo | Tháng Một 25, 2012 | Phản hồi

  • Xin hỏi anh Hugo , chế độ miền nam cộng hòa ngày xưa có phải là chế độ dân chủ không ? nước nào hiện nay có nền dân chủ thật thụ ? hay Dân chủ cũng chỉ là mỹ từ như chủ nghĩa xã hội mà kẻ cầm quyền nào cũng muốn lòe bịp nhân dân . Thế giới này này làm gì có dân chủ , chỉ có kẻ mạnh người yếu và chân lí luôn thuộc về kẻ mạnh .vai mang túi bạc kè kè , nói bậy nói bạ người ta vẫn nghe hà rầm .

   Bình luận bởi Dima | Tháng Hai 14, 2012 | Phản hồi

 2. Dân chủ cho VN ! Việt Nam muôn năm!

  Bình luận bởi Hugo | Tháng Một 25, 2012 | Phản hồi

 3. Những gì “thấu hiểu” hơn nửa thế kỷ qua trên đất nước Việt Nam-có 3 điểm đòi hỏi trước mắt say đây:

  1- Không cần bất kỳ chủ nghĩa nào! Đả đảo mọi chủ nghĩa! Chủ nghĩa là kẻ “vô hình” giết người vô tội!
  2- Nhà nước CHXHCNVN phải trả lại hoàn toàn,đẩy đủ quyền sở hữu đất đai vốn là của người dân cho người dân!
  3- Dân tộc Việt Nam vốn sinh ra mọi người đều bình đẳng về chính trị,văn hóa,về mưu cầu hạnh phúc. Nhà nước CHXHCNVN trả lại đầy đủ các quyền đó cho họ. Lập tức, vô điều kiện xóa bỏ hoàn toàn”phân loại dân “qua thủ đoạn” sơ yếu lý lịch”về chính tri, tôn giáo, thành phần!

  Đây là bước cốt lõi hòa giải, hòa hợp, trước khi nói đến sửa đổi Hiến pháp của nhân dân, cho nhân dân, vì nhân dân!

  Chưa thay đổi 3 điểm trên,Hiền pháp có sửa trời gì kết quả Hiến pháp vẫn nghiêng về Điều 4!

  Bình luận bởi Tiểu Điền Địa | Tháng Một 25, 2012 | Phản hồi

 4. […] Xuân Nam, từ Sài Gòn: ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP” (TNDC). Nói về Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt Nam, với hai […]

  Pingback bởi Tin thứ Năm, 26-01-2012 « BA SÀM | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 5. Thủ tướng nói hay nhiều năm quá nay đã đến lúc làm một bước tích cực cụ thể có được không ?
  Nguyễn Tường Bá

  Bình luận bởi Nguyễn Tường Bá | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 6. […] Xuân Nam, gửi từ Sài Gòn – 01/24/2012 (Mồng Hai Tết), TNDC – Hôm nay, mồng 1 tết (tức 23/1/2012) tình cờ vào trang tin Ba Sàm, tôi có xem […]

  Pingback bởi ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP” « CÂU LẠC BỘ NHÀ BÁO TỰ DO | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 7. hôm nay đọc được bài này thông qua trang Ba Sam, thấy rất hay. Chúc mừng ĐDCVN

  Bình luận bởi Trần Anh Vũ | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 8. […] Trần Xuân Nam, gửi từ Sài Gòn 01/24/2012 (Mồng Hai Tết) Nguồn: Tiếng Nói Dân Chủ […]

  Pingback bởi Đầu năm bàn chuyện “thông điệp” | Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ - Viet Youth For Democracy | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 9. […] Xuân Nam, từ Sài Gòn: ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP” (TNDC). Nói về Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt Nam, với hai […]

  Pingback bởi Tin thứ Năm, 26-01-2012 | Dahanhkhach's Blog | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 10. […] Trần Xuân Nam, từ Sài Gòn: ĐẦU NĂM BÀN CHUYỆN “THÔNG ĐIỆP” (TNDC). Nói về Bản thông điệp đầu năm của Đảng Dân chủ Việt Nam, với hai […]

  Pingback bởi NHẬT BÁO BA SÀM : TIN THỨ NĂM 26-1-2012 « Ngoclinhvugia's Blog | Tháng Một 26, 2012 | Phản hồi

 11. bản thông điệp có ý nghĩa lắm, chúc Đảng Dân Chủ ngày càng lớn mạnh

  Bình luận bởi Viet Khanh | Tháng Một 29, 2012 | Phản hồi

 12. Thủ tướng Dũng thì làm gì mà viết được “thông điệp” mà bàn luận với họ làm gì?. Chắc mấy thằng bồi bút viết giúp cho, đáng buồn là ông chẳng thèm đọc hay sao mà để có quá nhiều lổi

  Bình luận bởi Dan Viet | Tháng Hai 6, 2012 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s