Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

KHI XỨ "MÙ" ĐỂ CUỘI XUỐNG LÀM VUA

Nhân vật chú Cuội hẳn người Việt nam ta ít người không biết, khi còn nhỏ chúng ta đã được nghe đến nhân vật chú Cuội qua những câu đồng dao “Chú Cuội ngồi gốc cây đa..”, hay được nghe sự tích chú Cuội với nhiều dị bản khác nhau do người lớn kể lại. Theo nguyên bản của Sự tích chú Cuội thì chú Cuội là một nhân vật tốt, nhưng tiếc rằng lâu dần đã có nhiều dị bản khác nhau đã làm thay đổi những cái tốt của hình tượng nhân vật Cuội,  dần dần có xu hướng xấu đi, thay vì gọi chú Cuội người ta đổi sang gọi thành thằng Cuội và từ đó mỗi khi nhắc đến Cuội là người ta dùng để chỉ ám chỉ sự thủ đoạn, dối trá và lừa lọc.

Theo một dị bản về “Sự tích chú Cuội trên cung trăng” thì Cuội là một đứa trẻ thông minh, có phần dễ thương nhưng như cái tên của nó gợi cho bạn thấy, Cuội dùng phần trí thông minh để nói dối. Nó rất khoái đánh lừa những người chung quanh. Không một ai tránh khỏi bị Cuội lừa dối, thậm chí cả chú thím nó là những người đã mang nó về nuôi sau khi cha mẹ nó qua đời, nó cũng không tha. Và cuộc đời Cuội cũng lúc lên, lúc xuống bởi tài nói dối của Cuội mang lại, đã có lúc Cuội giàu có và có vợ đẹp nhờ cây đa mà lá cây có thể chữa lành các vết thương, chữa khỏi mọi chứng bệnh và còn có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng kết cục cuối cùng thì thằng Cuội cũng phải bám vào cây đa để bay vút lên ở trên mặt trăng và từ đấy Cuội ở luôn cung trăng với cả cái cây quý của mình để đền bù vì sự dối trá của Cuội đã từng gây ra với người đời.

Trở lại với cuộc sống thực tại ở Việt nam hôm nay, nếu ai có thì giờ để ghi chép và tổng kết những điều dối trá, lừa lọc nói một đằng làm một nẻo của đảng CSVN đối với dân chúng từ khi khai sinh (3/1930) đến nay đã từng làm thì khó mà hết được. Giá như chú Cuội có được trở lại trái đất này và về lại Việt nam quê hương của Cuội, thì Cuội phải vinh danh đảng CSVN của chúng ta là cụ về khoản dối trá, lừa lọc. Tai hại hơn, sự dối trá, lừa lọc ấy của đảng CSVN không giống như của Cuội, vì sự dối trá của Cuội chỉ dành cho và làm hại một vài người, mà sự dối trá lừa lọc của đảng ta là dành cho và làm hại cả toàn bộ dân tộc Việt nam.

Khác với nhân vật Cuội mà sự dối trá của nó chỉ là tức thời không có chủ ý trước và không bị ăn sâu vào tiềm thức, thì ngược lại sự lừa dối của đảng CSVN lại là sự lừa dối một cách có hệ thống, có tổ chức và được coi là một chiến lược mang tính xuyên suốt, lâu dài trong suốt quá trình hoạt động lâu dài của đảng.

Để giành đạt được mưu đó và lợi ích của mình thì đảng CSVN không ngần ngại làm bất cứ điều gì có thể, đặc biệt hơn sự dối trá đó diễn ra hàng ngày hàng giờ ở tất cả mọi ngóc ngách của cuộc sống. Không phải đi tìm ở đâu xa, cứ so sánh giữa các văn bản Hiến pháp, pháp luật hay các nghị quyết của đảng đã ban hành và thực tế cuộc sống xã hội Việt nam hiện tại thì thấy toàn là nói một đằng làm một nẻo. Tiếc rằng điều đó đã trở thành chuyện đương nhiên, cho dù mọi người chấp nhận hay không chấp nhận nhưng nó là một thực tế đang tồn tại, ngự trị trong đời sống chính trị và xã hội của Việt nam.

Chúng ta cùng nhau xem xét một vài vấn đề cơ bản trong bản Hiến pháp Nước Cộng hòa XHCN Việt nam năm 1992 để thấy rõ người dân- người chủ của đất nước đã bị họ lừa dối ra sao:

1. Ai làm chủ nhà nước?

Hiến pháp cũng khẳng định nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân (điều 2). Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân (điều 6).

Nhưng thực tế thì ra sao, có được đảng CSVN tôn trọng và áp dụng đúng như những điều đã được xác nhận trong Hiến pháp -Luật pháp cao nhất bắt buộc chính quyền nhà nước phải thực hiện hay không? Chắc chắn 100% người dân ai cũng rõ đây chỉ là văn bản dùng để che mắt dư luận trong và ngoài nước nhằm lừa bịp những ai nhẹ dạ hoặc thiếu hiểu biết. Trên thực tế đảng CSVN là cơ quan quyền lực cao nhất, quyết định mọi chủ trương, đường lối, sắp xếp và quyết định tổ chức nhân sự lãnh đạo và ấn định luật pháp của hệ thống nhà nước Việt nam

Ngoài ra, Điều 8 cũng quy định rằng “Các cơ quan Nhà nước, cán bộ, viên chức Nhà nước có nghĩa vụ phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng”. Trên thực tế lại không phải như vậy, điều này muốn biết hay không hãy đến các cơ quan công quyền hay các cơ sở dịch vụ của nhà nước mà không mang theo phong bì khi tiếp xúc và làm việc với các đầy tớ nhân dân thì sẽ rõ. Nhưng ở đấy chỉ mới biết được sự quan liêu, nhũng nhiễu của mấy ông “đầy tớ” cỡ tép riu. Còn muốn biết họ có lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân hay không thì xem Bộ Chính trị đảng CSVN đã đối xử và xử lý cho các nhân vật bất đồng chính kiến trong nước đang ngồi trong tù với những bản án hình phạt từ 5-16 năm như Lê Thị Công Nhân, Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Trần Khải Thanh Thủy .v.v..thì rõ.

2.Về lực lượng lãnh đạo nhà nước

Đành rằng một nhà nước luôn cần một tổ chức chính trị để lãnh đạo, nhưng lực lượng lãnh đạo nhà nước phải xuất phát từ nguyện vọng của quân chúng nhân dân. Nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân (điều 6). Đồng thời Hiến pháp cũng khẳng định sự bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật. Xong thực tế đảng CSVN lại cố ý tạo ra sự bất bình đẳng, lấy lý do cho rằng xuất phát từ điều kiện lịch sử của nước Việt Nam, khẳng định quyền lợi chính trị độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm tư tưởng chủ đạo để lãnh đạo nhà nước và xã hội. Điều đó dẫn tới việc Đảng là tổ chức đứng trên Hiến pháp pháp luật mặc dù họ đã từ bỏ hầu như hoàn toàn Chủ nghĩa Marx – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh chăng nữa, đó là một điều thực tế hoàn toàn.

Điều bất hợp lý ấy dẫn tới hệ quả Đảng có điều kiện thể hiện vai trò lãnh đạo trực tiếp và toàn diện bằng cách bổ nhiệm, bố trí Đảng viên giữ các chức vụ chủ chốt, lãnh đạo trong Chính phủ, trong lực lượng an ninh và quân đội, trong Mặt trận Tổ quốc, trong Quốc hội, trong Tòa án và trong Viện kiểm sát. Trong cơ quan lập pháp là Quốc hội, số lượng đại biểu ngoài Đảng là 43 người (chiếm 8,72% tổng số 493 đại biểu Quốc hội năm 2008). Tuy theo Hiến pháp, nhân dân làm chủ nhà nước bằng cách sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội nhưng tỷ lệ trên lại xuất phát từ thỏa thuận nhân sự “cơ cấu đại biểu Quốc Hội” bởi Đảng trong vai trò lãnh đạo nghĩa là thế nào?

3. Về Quốc hội cơ quan quyền lực cao nhất

Điều 6 của Hiến pháp quy định “nhân dân sử dụng quyền lực Nhà nước thông qua Quốc hội và Hội đồng nhân dân là những cơ quan đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân”.

Điều 7 nói “Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín”.

Nhưng trên thực tế việc bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì các nguyên tắc bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín không được tôn trọng. Việc người ra tự ứng cử bị gây khó khăn bởi việc xét duyệt của các cấp chính quyền,  phải được chính quyền nhà nước của đảng CSVN thông qua mới có thể tham gia tranh cử vào Quốc Hội đặc biệt là mọi nhân sự và danh sách đại biểu Quốc hội trúng cử đã được Ban Tổ chức trung ương Đảng CSVN ấn định sẵn trước ngày bầu cử. Các cuộc bầu cử không công bằng đó có tỷ lệ cử tri tham gia tới 99,6% là không trung thực và không tôn trọng nguyên tắc bỏ phiếu kín, một người bầu cho cả nhà hay vị tổ trưởng dân phố bỏ thay cho nhiều người khác trong khu phố mình phụ trách.

4. Về quyền công dân:

Quyền công dân được Hiến pháp 1992 qui định trong chương 5: “Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân” từ điều 49 đến điều 82. Theo điều 50, các quyền con người về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa và xã hội được tôn trọng, thể hiện ở các quyền công dân và được quy định trong Hiến pháp và luật.

Nhưng trên thực tế thì các Bộ luật, luật, các nghị định hay các văn bản dưới luật của nhà nước Việt nam lại bằng mọi cách tìm cách triệt tiêu hay hạn chế đến mức tối thiểu những quyền tự do cơ bản của con người mà Hiến pháp xác nhận. Điều đó là vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt nam và Công ước quốc tế về quyền con người, mà Việt nam tham gia với tư cách thành viên từ năm 1987.

Khi Chú Cuội được coi là tấm gương để mọi người noi theo

Tóm lại một khi Hiến pháp pháp luật cao nhất của nhà nước, là một hệ thống quy đinh những nguyên tắc chính trị căn bản và thiết lập kiến trúc, thủ tục, quyền hạn và trách nhiệm của một chính quyền mà không được đảng CSVN tôn trọng và thi hành nghiêm chỉnh. Khi mà đảng và chính quyền coi việc lừa dối, nói một đằng, làm một nẻo là chủ trương mang tính bản chất của đảng. Nếu vậy nên chăng chúng ta những người có lòng ủng hộ đảng CSVN nên ủng hộ đảng bằng cách mỗi người Việt nam chúng ta hãy sống và làm việc theo gương bác Cuội, đó là sống theo kiểu dối trá, lừa lọc và nói một đằng làm một nẻo.

Phải chăng tư tưởng và đạo đức đó của bác Cuội đã ăn sâu vào ý thức của các vị lãnh đạo đảnn và nhà nước là lý do dẫn đến tình trạng xuống cấp của đạo đức xã hội. Khi mà người hiền lành, tử tế, trung thực bị coi là ngu đần, còn những kẻ láu tôm láu cá, gian manh xảo trá bằng mọi giá để đạt được tham vọng của cá nhân lại được coi là tấm gương. Khi cái tà quyền đã được thay cho chính quyền thì đồng nghĩa với cái ác chiến đã thắng cái thiện, đồng nghĩa với sự băng hoại của xã hội. Khi mà người ta nói rằng 5 nguy cơ sẽ bị mất nước do để những chú Cuội làm lãnh đạo đất nước đó là:

– Một là: Sĩ phu, Thức giả ngoảnh mặt đi trước thời cuộc.

– Hai là: Xã tắc tham nhũng tràn lan.

– Ba là: Binh kiêu ngạo, tướng thoái hóa.

– Bốn là: Học trò không kính trọng thầy giáo.

– Năm là: Trẻ con khinh thường người già”.

Đó là 5 dấu hiệu cảnh báo cho ngày suy tàn của một chế độ không còn xa nữa. Vậy mà những cái xấu xa đó đang được đa số người Việt nam dung túng và ủng hộ, họ không (dám) lên tiếng và phản đối để buộc đảng CSVN phải tuân thủ và chấp hành quy định của Hiến pháp là mọi hoạt động của đảng phải tuân thủ các quy định của Pháp luật.

Nếu như vậy thì sẽ còn có rất nhiều các chú Cuội vẫn còn đất dụng võ để tồn tại và phát triển.

17/6/2010

© Kami 2010
Nguồn: Kami blog

Tháng Sáu 17, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội |

2 phản hồi »

 1. Một đất nước có lịch sử hình thành mới hơn hai trăm năm,thành phần dân số hình thành bởi nhiều chủng tộc trên phắp thế giới hội tụ lại,ý thức hệ của công dân rất đa dạng, nhưng ở họ đều quy về một khái niệm chung là công dân Mỹ, vậy đã là công dân thì quyền lợi nghĩa vụ và trách nhiệm là giống nhau, các cơ hội làm thị trưởng, làm tổng thống là ngang nhau, như vậy sao người dân Mỹ không sợ đất nước bị rối loạn, bị phân chia , bị phân hoá, sao người dân Mỹ không sợ bất cứ vấn đề gì xảy ra.
  Giai đoạn đầu hình thành nước Mỹ, họ cũng có chiến tranh nam bắc, cũng phân biệt chủng tộc, nhưng để được như ngày nay, họ cũng có sự xáo trộn và biến động xã hội, cũng có sự điều chỉnh kịp thời về hiến pháp, lập pháp, và hành pháp. Chung quy lại ở họ cũng có sự dao động theo quy luật con lắc vật lý, sau một giai đoạn dao động họ đạt tới sự cân bằng của con lắc.
  Nhưng họ có một điều là: Công dân Mỹ có tiếng nói mạnh mẽ trong xã hội, một em bé cũng biết viết thư cho tổng thống, và tổng thống cũng bị người dân chất vấn, hoặc bị điều trần trước pháp luật.

  Bình luận bởi Dương văn MInh | Tháng Sáu 21, 2010 | Phản hồi

 2. Công bằng mà nói bản chất của người CS và “cộng hòa” là tốt, luôn hướng mục đích cao cả của dân tộc và của gia đình mình mà thực tế đã biểu hiện bằng hiến pháp và pháp luật. Nhưng cái gì đã làm cho người CS trở nên tha hóa, biến chất một cách nhanh chống và lạ lùng như vậy? Đó chính độc Đảng LĐ, Đảng CS VN đã đi trái với qui luật phát triễn do chính Các-Mác phát kiến:”Đấu tranh giữa các mặt đối lập là động lực phát triễn của mọi sự vật hiện tượng” triết học phương Đông thường gọi là Âm, Dương; trong âm có dương và trong dương có âm, nó vừa xung khắc, vừa là lực lượng đối trọng, vừa là động lực cho sự phát triễn của mọi sự vật hiện tượng.
  Thủ tiêu mặt đối lập(Đảng đối lập) trong thời đại hiện nay đồng nghĩa với thủ tiêu phát triễn.
  Về mặt Nhà nước do dưới sự LĐ của Đảng Cs ( hiến pháp) nên điều hành, quản lý, xử lý, điều tra và xét xử…đều bị Đảng LĐ(khống chế) vai trò của nhà trở nên mờ nhạt, thiếu sức sống, thụ động trong mọi nhiệm vụ theo chức năng của nó, vì dưới sự LĐ của Đảng nên không thể xử lý theo chức trách được giao, không có chuyện từ chức dược (bắt người ta từ chức tội nghiệp lắm) Chẳng hạn Thủ tướng quyết cho TQ thuê rừng 50 năm, nếu không được nhất trí của Bộ Chính Trị thì Thủ tướng Dám quyết không? suy cho cùng “mọi chuyện” xấu xa của người CS đều do Đảng CS độc quyền LĐ đất nước cố tình tạo mà ra.
  Bởi vì: nếu không cố tình tại sao thủ tiêu mặt đối lập; Nhà nước Cộng hòa(Tam quyền phận lập) ai mà không biết cái hay của nó về mặt khoa học và phát triễn nhưng cố tình né tránh, đi đâu cũng xin được công nhận KT thị trường nhưng KTTT là bản chất của nhà nước cộng hòa…

  Bình luận bởi Nguyễn Trọng | Tháng Sáu 22, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s