Tiếng Nói Dân Chủ

Phong Trào Dân Chủ Việt Nam

ĐẢNG KHÔNG PHẢI CỦA DÂN

Phạm Trần

Đọc diễn văn khai mạc Hội nghị Trung ương 12 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản ngày 22/3 (2010) của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư  rồi đem những điều Mạnh nói so với  những gì đang xây ra trong đời sống  và tình hình đất nước thì mọi người sẽ tìm ra kết luận: cái đảng này không phải là của dân.

Theo lời Mạnh, Hội nghị Trung ương lần này sẽ thảo luận và thông qua 3 nhóm văn kiện để trình cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, dự kiến tổ chức vào tháng 1/2011 gồm:

1- Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ( bổ sung, phát triển năm 2011)

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011- 2020; Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng;

Báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

2- Thảo luận về Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

3- Quyết định về số lượng và định hướng phân bổ đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; và một số vấn đề khác.”

Mạnh nói : “ Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm vụ thảo luận các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI của Đảng để công bố lấy ý kiến đóng góp của đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân.  Đây là một khâu rất quan trọng trong xây dựng Đảng về chính trị – vấn đề cốt tử của Đảng và là nhiệm vụ hàng đầu trong toàn bộ công tác xây dựng Đảng.

Bổ sung, phát triển Cương lĩnh năm 1991, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2011-2020, xây dựng Báo cáo chính trị là những nội dung thuộc đường lối chính trị của Đảng với yêu cầu cốt lõi là xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp cơ bản của cách mạng nước ta trong cả một thời kỳ dài và trong từng giai đoạn nhất định.

Đường lối chính trị đó phải thể hiện đúng bản chất của Đảng và là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ, động viên quần chúng làm cách mạng. Đây thực sự là vấn đề quyết định vận mệnh của Đảng và của dân tộc. Quá trình xây dựng đường lối chính trị của Đảng phải phát huy dân chủ, phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, trước hết là của Ban Chấp hành Trung ương.”

Mạnh cũng cho biết thêm rằng : “ Đây là những văn kiện đã được bổ sung, chỉnh sửa trên cơ sở tiếp thu các ý kiến đóng góp của Trung ương, các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng và Nhà nước qua các thời kỳ, của cán bộ chủ chốt các tỉnh ủy, thành ủy, của một số cán bộ lãnh đạo và quản lý lâu năm trong các lĩnh vực và của một số nhà khoa học trong Hội đồng Lý luận Trung ương và trong các chương trình khoa học cấp Nhà nước.”

Tuy nhiên, Mạnh tiết lộ : “Nhiều nội dung văn kiện đã đạt được sự nhất trí cao, song cũng còn một số ý kiến cần được Hội nghị chúng ta nghiên cứu, thảo luận để tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh….Đối với dự thảo Cương lĩnh ( bổ sung, phát triển năm 2011) và dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 2011-2020, do đã được thảo luận qua 2 kỳ Hội nghị Trung ương, nên ý kiến khác nhau không nhiều, nhưng lại rất quan trọng, đòi hỏi phải có sự thống nhất cao.”

Những yêu cầu và tiết lộ của Mạnh đã đặt ra 2 nghi vấn then chốt:

1)Liệu những ý kiến của “đại hội đảng bộ các cấp và ý kiến của nhân dân” có được đảng tôn trọng và chấp nhận không ? Bởi vì kinh nghiệm lần lấy ý kiến, lần đầu tiên trong kỳ Tổ chức Hội nghị đảng X năm 2006, tuy om xòm , nhưng cuối cùng Bộ Chính trị đã vứt vào sọt rác tất cả những ý kiến  đóng góp, kể cả nhưng đóngb góp rất chân thành và hữu ích  của các vị được gọi là “lão thành Cách mạng”. Đo đó khi nghe Nông Đức Mạnh lại rao bán món hàng cũ rich là đem các Văn kiện chuẩn bị Đại hội XI lấy ý kiến nhân dân và  các cấp đảng địa phương, cơ sở thì mọi người phải nghi ngờ cái trò “dân chủ gỉa hiệu và bôi bác” này của đảng.

2)Đối với “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội”, hay còn được gọi bằng cái tên ngắn là “Cương lĩnh năm 1991” cho dễ nhớ vì nó ra đời năm 1991 tại Đại hội Đảng kỳ VII đưa Đỗ Mười lên làm Tổng Bí thư thay Nguyễn Văn Linhh thì xem ra còn nhiều bất đồng ý, mặc dù Ban Chấp hành Trưng ương đã họp và thảo luận 2 lần trong năm 2009 mà vẫn chưa đạt được sự đồng thuận về 2 vân đề  chính.

Đó là :

1) Tại sao đảng cứ mãi muốn duy trì chủ nghĩa Cộng sản, và nhằm mục đích gì ? Bởi vì nếu Chủ nghĩa Cộng sản tốt đẹp thì  Tại sao nhân dân các nước Cộng sản Đông Âu và Liên Bang Sô Viết đã tự ý đứng lên xóa bỏ các Chính phủ Cộng sản từ 1989 đến 1991 ?

2) Chủ trương  kinh tế được những người CSVN gọi là “Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước” đã và đang bị chỉ trích là mơ hồ, phản khoa học vì nó mâu thuẫn với đường lối kinh tế bao cấp, trung ương tập quyền của Chủ nghĩa Xã hội.  Do đó nếu nói là “theo định hướng xã hội chủ nghĩa ” thì “chủ nghĩa xã hội” nào ?

3) Người CSVN vẫn tự bào chữa cho chủ trương làm kinh tế mở cửa nửa vời của họ là mới trong giai đọan thăm dò để “qúa độ lên xã hội chủ nghĩa” cho nên nếu chưa thành công hay thất bại là  vì từ trước đến nay chưa có nước nào làm như thế hay  “chưa có tiền lệ”!

Tháng Ba 25, 2010 - Posted by | Chính Trị-Xã Hội |

17 phản hồi »

 1. hiện nay đại đa số dân chúng ở vn không tin vào sự lãnh đạo của đảng công sán vn nữa rồi .từ khi nông đức mạnh lên nắm quyền đến nay đã 10 năm ,trong mười năm thì tham nhũng ngày càng nhiều ,nhiều đến nỗi ra đến ngõ ở vn là gặp bon tham nhũng ,đất ruộng của dân nghèo thì bọn địa chủ đỏ lấy hết chúng quy hoạch thành khu dân cư ,song bán lại lấy của dân vai chục ngàn đồng m ,chung bán 5 đến 10t m .tiền đó vào túi ai .chúng ăn chia với nhau .từ bí thư chủ tịch chở xuống .nếu bây giờ đảng cộng sản vn thử làm một cuộc điều tra ở một thành phố và một tỉnh ,thì chắc chắn 80% dân chúng không ủng hộ đảng .vì đảng làm mất hết lòng tin của nhân đân rồi

  Bình luận bởi tudo | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

 2. Lẽ ra Đảng CSVN phải là của dân vì Đảng sống bằng tiền ngân sách do dân đóng góp. Nhưng khi từng người dân không được quyền biết hàng năm Đảng tiêu tốn hết bao nhiêu, thì Đảng không thể là của dân được!

  Bình luận bởi hatgiongdo | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  • nói tóm lại: Đảng là đảng của lãnh đạo, do lãnh đạo, vì lãnh đạo.

   Bình luận bởi bang | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

 3. Cac ong chi thua hoi! Dat minh, dan toc minh ko o xuot ngay chi di choc ngoay. Neu muon tha phuong cau thuc o cho khac thi cac ong bien me luon di o ngoai troc ngoay vao lam j. Dung la hien nay Viet Nam cua chung toi tiem luc con chua manh nhung se manh, se phat trien hon nua. Vi dang Cong San hoat dong vi am no hanh phuc cua quan chung nhan dan vi con nguoi Viet Nam nen dieu do la hoan toan dung dan. Cac ong thu nghi xem khi tiem luc cua Viet Nam lon manh thi nhan dan nuoc toi se the nao? Mot dieu chac chan rang nhan dan nuoc chung toi se duoc nhieu loi ich hon nhieu so voi nhung nuoc tu ban khac! Dan toc Viet Nam, con nguoi Viet Nam luon bao dung khong thuoc hang nguoi hen mon ich ky! Toi khuyen cac ong nen suy nghi lai quan diem cua minh dung co gang chong pha lam j! Quay dau la bo. Hay ve voi que huong hay vun dap xay dung que huong. Chung toi tin tuong rang Dang cua chung toi se lam cho nhan dan Viet Nam duoc song trong am no hanh phuc.

  Bình luận bởi Ngoc hop | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

  • rang bán nhà mà đi du lịch wa nước cam hay thailand hay 1 nươc tư bản nào xem. bạn sẽ thấy những thứ cần thấy. có lẽ bạn ở vn từ nhỏ và ko dc đi đâu nên nhìn ko xa.
   nhìu vấn đề lắm bạn ơi
   1- môi trường 0nc0
   2-nguồn nước.
   3-giáo dục.
   4-về y tế.
   5-tôn giáo. người vn nói chung asian ko thik hồi giáo.
   6-pháp luật. ở vn người làm chức càng lớn thì càng ít tội. còn công dân đen phạm tội sẽ nhận hình phạt nặng làm gương.

   Bình luận bởi dang-ia-bi-do-sat | Tháng Ba 28, 2010 | Phản hồi

 4. Sau ngày Miền Nam hoàn toàn giải phóng, tôi có dịp tiếp xúc một người dân vùng U Minh Cà Mau. Ông kể lại năm 1954,Thanh niên Tiền Phong(Việt Minh)cầm đàn hát và tuyên truyền tại chợ Cà Mau”Hoà bình rồi Bác Hồ mời nhân dân Miền Nam ra tham quan Miền Bắc” Thanh thiếu niên bọn ông rất là phấn khích. Những người đồng ý đi,được tàu của Pháp chuyên chở ra Bắc. Mấy năm sau đó, không thấy người thân trở về, gia đình họ có hỏi, thì cán bộ CS giải thích” Bọn tay sai bán nước Miền Nam, không cho về, nếu về sẽ bắt đi tù”.(thực sự đây là cuộc di cư được đánh tráo bằng từ “tham quan miền Bắc”).
  Sau nầy gia đình có con em ra đi đợt đó,nhận được ảnh và thư của thân nhân mình gởi về do chính những người con Miền Nam (chỉ khác Tỉnh thành)đem đến. Đây là một chiêu thần sầu quỹ khóc, mà Hà Nội dựng lên trong chiến dịch B tiến vào Nam. Một chiêu cao thủ đánh trúng hai mục tiêu:
  – Cán bộ về Nam không về đúng nguyên quán nhằm mục đích muốn chốn, chốn cũng không được.
  – Ngược lại thân nhân của họ sẽ cưu mang người mang ảnh và thư như người thân củ mình( họ nghỉ thân nhân của mình cũng được đối xử giống như vậy ở một nơi nào đó).
  Đây là một trong những thủ đoạn của từng thời kỳ, để CS lợi dụng nhân dân VN cho mục đích của họ.
  Vậy nhân dân chúng ta có nên tin CSVN có đem lại hạnh phúc ấm no cho mình không?

  Bình luận bởi ý kiến | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

 5. ĐƠN KÊU CỨU

  Kính Gửi: Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam

  Hai hộ gia đình chúng tôi là Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Quý là công dân của nước CHXHCN Việt Nam. Hiện trú tại xã Hố Nai 3 và Bắc Sơn huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
  Điện thoại: 0918 072 918.
  Vì không thể trông mong, chịu đựng thêm việc làm vi phạm hiến pháp và luật của chính quyền tỉnh Đồng Nai cũng như của thủ tướng, chính phủ Việt Nam đối với quyền cơ bản của chúng tôi nên chúng tôi làm đơn này khẩn thiết kính mong Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam lên tiếng can thiệp giúp đỡ chúng tôi là những dân đen Việt Nam thấp cổ bé họng một việc như sau:
  Vì chưa có nhà ở ổn định nên những người dân đen chúng tôi bỏ ra số tiền mồ hôi nước mắt đã dành dụm mua đất đã có giấy đỏ của ông Xuyên bà Lụa.

  Chính quyền nhà nước đã thu nhiều thứ thuế hết mấy chục triệu đồng từ việc mua bán này bao gồm thuế mua bán đất, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ rồi còn cấp giấy đỏ cho chúng tôi.

  Như vậy chúng tôi mua bán ngay tình, hợp pháp và theo hiến pháp và pháp luật thì đảng và nhà nước Việt Nam phải bảo vệ và tôn trọng quyền sử dụng đất này.
  Hiến pháp và pháp luật của đảng và nhà nước Việt Nam là như vậy nhưng không thể tưởng tượng được; cũng chính những người nhân danh đảng và nhà nước này là chính quyền tỉnh Đồng Nai mà cụ thể là phó chủ tịch tỉnh- Huỳnh Thị Nga , tệ hơn cả lũ đạo tặc đã ra lệnh cho ủy ban huyện Trảng Bom tịch thu đất đai và giấy đỏ của chúng tôi mà không hề đền bù một cắc bạc nào kể cả tiền thuế mấy chục triệu chúng tôi đã nộp cho chính họ từ việc mua bán đất này.

  Ba năm nay chúng tôi đã liên tục gửi hàng trăm lá đơn kêu oan, khiếu nại, tố cáo đến khắp các cơ quan đảng, nhà nước, tòa án của cả hệ thống chính trị Việt Nam để đòi lại công bằng, đòi lại mồ hôi nước mắt của mình, đòi lại quyền cơ bản của con người nhưng các cơ quan đảng và nhà nước từ tỉnh đến trung ương vẫn dẫm đạp lên hiến pháp và pháp luật do chính họ ban hành, bỏ mặc làm ngơ không giải quyết để trả lại đất hoặc cho chúng tôi một cắc bạc nào.
  Kính Thưa Ngài Tổng Thống Và Các Quý Ngài!
  Mấy trăm triệu đồng việt nam là mồ hôi nước mắt mà chúng tôi đã bỏ ra để nộp thuế và mua đất so với những quan chức Việt Nam giàu có thì chẳng đáng kể gì nhưng nó là cả khối tài sản lớn mà chúng tôi đã dành dụm. hơn thế nữa qua việc chính quyền tỉnh tịch thu đất của chúng tôi một cách trắng trợn trái pháp luật nhưng chính phủ, thủ tướng dù đã nhiều lần nhận đơn khiếu tố kêu oan của chúng tôi vẫn làm ngơ bỏ mặc có thể nói lên một điều: ở Việt Nam hiện nay có rất nhiều luật nhưng hễ luật nào dùng để trừng phạt nhân dân thì được chính quyền thực thi triệt để, còn luật nào bảo vệ nhân quyền thì chính quyền dẫm đạp công khai.
  Vì lẽ đó, vẫn biết rằng thì giờ của các ngài vô cùng quý báu, hy vọng được các vị quan tâm thật mong manh nhưng chẳng còn biết cậy trông và kêu cứu với ai nên chúng tôi tha thiết kính xin Ngài Tổng Thống Mỹ, Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc, ủy Ban Nhân Quyền Của Liên Hợp Quốc, Ngài Đại Sứ Mỹ Và Các Ngài Đại Sứ Các Nước, Các Tổ Chức Và Cá Nhân Thực Sự Vì Nước Vì Dân Việt Nam lên tiếng giúp đỡ để hành vi hành xử như đạo tặc “ thu thuế xong tịch thu luôn tài sản hợp pháp vừa nộp thuế” của chính quyền như nêu trên phải bị lên án, quyền cơ bản của con người phải được tôn trọng.
  Chúng tôi xin chân thành biết ơn và kính chúc quý ngài những lời chúc tốt đẹp!
  Đồng nai, ngày 8 tháng 3 năm 2010
  Đồng kính đơn

  Nguyễn Thị Nga và Phạm Văn Quý

  Bình luận bởi Nguyễn Thị Nga | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

 6. không thể nói dối nhân dân mãi đươc ,chúng ta hãy sem đảng đang làm gì ,chứ không nghe đảng nói.10 năm qua nạn tham nhũng ngày càng nhiều ,toàn những ngườilà đảng viên đảng cộng sản vn tham nhũng chứ dân đen tham nhũng gì .bắt trộm con vịt còn bị sử tù 5 năm tù .bất công quá tức nước vỡ bỡ

  Bình luận bởi tudo | Tháng Ba 25, 2010 | Phản hồi

 7. XIN ĐỪNG PHÊ PHÁN HAY CHỈ TRÍCH NHỮNG NGƯỜI CẦM BÚT ĐẤU TRANH !

  Những người ĐẤU TRANH CẦM BÚT như chúng ta đều vẫn có hiệu quả cả,điển hình là bọn Việt gian CS đã khổ công ngăn chặn internet, kiểm soát báo chí v.v. Nếu nói đến chính trị thì chúng ta tranh luận 1 năm nói suốt 365 ngày vẫn chưa hết, vẫn không mõi miệng… Nhưng Nh Nguyệt xin tóm gọn ở đây.
  1/ Tại sao có những người đứng lên chỉ nói vài câu, viết bloog mấy mươi hàng rồi phải vào tù ngồi?
  Xin trích;( có nhiều người cho rằng; các vị đấu tranh theo kiểu ấy là khờ, là dại, mang trứng ném vào đá v.v.)
  Xin thưa; họ là những vị anh hùng thật sự, họ là những người trí thức tiên phong đáng ca tụng, dám nói, dám hy sinh, dám làm lên những tiếng vang từ trong nước lẫn ngoài nước để tạo nên một bước đấu tranh nhảy vọt cho chúng ta nối bước theo sau, dù đấu tranh bằng hình thức nầy hay cách khác. Nếu 83 triệu nhân dân chúng ta đồng lòng đứng lên đấu tranh như thế, Đảng CS có xây được thêm 1 triệu nhà tù nữa chăng? Nếu toàn dân chúng ta tổng đình công, không hoạt động, không sản suất thì chế độ CS sẽ sụp đổ ngay lập tức. Lúc ấy sẽ tự có người ở trong hàng ngũ của chúng ra thay đổi chế độ để được sinh tồn.
  2/Xin trích; (tại sao các bác, cứ ngồi đó mà viết báo mạng chửi bới CS om sòm mà không về VN để đấu tranh như những anh hùng đã nói trên?) Đó là những câu mà nhiều người thường hay vô tình phê phán, Nh Nguyet xin thưa thay các cụ rằng; các bác, các chú tuổi đã cao, sức đã yếu, nếu không góp phần bằng ngòi bút thì góp bằng gì đây? Chẳng lẽ bảo các bác phải vào tù ngồi 5-10 năm tù rồi chết trong ấy sao?
  Xin thưa, Nh Nguyệt xin hoan nghênh các bác, các chú, các anh chị trong cũng như ngoài nước đã dành thời giờ quý báo để đấu tranh cho dân tộc, cho giới trẻ VN, bằng ngòi bút sắt bén rất là hữu hiệu đã khiến cho nhà cầm quyền ĐCSVN đau đầu, nhức óc. Cũng như các vị Ngô Nhân Dụng, Phạm Trần, Âu Dương Thệ, Bùi Tín, Ng duy Ân, Trung Điền, Lê T Công Nhân, Phạm Hồng Sơn, Phan thanh Hải còn nhiều và còn nhiều nữa, họ viết, viết mãi không ngừng.
  Ở đây Nh Nguyệt cũng xin nói thêm, đấu tranh bằng bút cũng rất phong phú và đa dạng, người có trí thức, có năng khiếu thì viết báo, làm thơ, viết nhạc, còn người vì tức giận, nổi nóng khi thấy CS hiếp dân, không nhịn nổi thì viết chửi bới, lăng mạ đó cũng góp phần chống cộng có hiệu quả .
  Cộng sản VN, bán nước, hại dân, cướp đất, nhà cửa của dân, đánh đập, hành hạ dân chúng dã man, chúng cấu kết với bọn mafia bán phụ nữ ra nước ngoài làm nô lệ tình dục, cán bộ đảng viên dùng tiền tham nhũng mua dâm trẻ em, không còn chuyện gì mà bọn chúng không làm được. Vậy nếu không chửi thì có lời lẽ thanh cao, tao nhã nào để ban cho bọn VGCS nữa đây chứ? Các bác chửi rất là đúng, quân bán nước,bán dân, bán tài nguyên, bè lũ Việt gian cướp đất của dân lành, công an giả làm du đãng đánh dân thì ta phải gọi sao đây? Cũng như có lần nhà báo Ngô Nhân Dụng viết bài; ” Chế độ côn đồ” đã có một đọc giả chỉ trích; “tại sao phải dùng những từ ngữ hằng học như thế?” và cho đến hôm nay vẫn còn và còn có những đọc giả thường hay phê phán những nhà đấu tranh, cầm bút là ngu, là dốt, là thế nầy, thế kia v.v. Nh Nguyệt cũng xin thưa! TẤT CẢ CHÚNG TA ĐỀU LẬP LẠI NHỮNG HÀNH ĐỘNG CỦA ĐCSVN ĐÃ VÀ ĐANG LÀM , và chúng ta chỉ có lập lại bằng ngòi bút mà thôi, còn những người phê phán; vậy tại sao không đi phê phán nhà cầm quyền CS đã thể hiện với dân, bằng những hành động đê tiện và ghê rợn đến thế kia?
  Nói tóm lại là chúng ta đấu tranh bằng bất cứ hình thức nào cũng đều góp phần dành tự do, độc lập cho dân tộc VN của chúng ta cả, các vị đều là anh hùng, xin đừng nên phê phán lẫn nhau mà hãy đoàn kết để có thêm sức mạnh. Bởi chúng ta mỗi người một tiếng nói sẽ gây được tiếng vang, làm lung lay chế độ,”dân muốn là trời muốn” và từ đó mới có những người trong đảng của chúng, muốn được lòng dân và muốn tự cứu bản thân của chúng, họ sẽ đứng ra làm cuộc cách mạng mới có hy vọng thay đổi chế độ độc tài CS nhanh chóng.
  Nếu chúng ta cứ ngồi yên không lên tiếng, sống cầu an, mặc cho bây! Thì chế độ CS luôn luôn vững như bàn thạch, đè đầu, cởi cổ dân, để chúng ngồi ngai vàng mà hưởng bổng lộc, mặc cho dân đói khổ lầm than và sẽ trở thành nô lệ giặc Tàu!
  Hãy đứng lên tranh đấu, dù là một câu chửi rủa CS, bọ xích, bọ kẹp, bọ hung, côn trùng, con dế… Đó cũng góp phần đấu tranh cho Quê Hương. Xin cảm ơn.

  Bình luận bởi Nhat Nguyet HN | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

  • Nói rất đúng. Cám ơn Nhat Nguyet HN.

   Bình luận bởi Nguyễn Tùng | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

 8. […] ĐẢNG KHÔNG PHẢI CỦA DÂN – Thursday, March 25, 2010 […]

  Pingback bởi TIN TỨC NGÀY 27/03 « Tinletrai's Blog | Tháng Ba 27, 2010 | Phản hồi

 9. người người tham nhũng , nhà nhà tham nhũng . cs muôn năm.
  đừng nghe tui nói nhe . mà nhìn kỷ tôi làm . bởi tôi đang làm viên chức cho doanh nghiệp vn và bản thân tôi vẫn tham nhũng .vì cha mẹ , vì vợ con, vì chén cơm manh áo. nhưng ko vì quyền lực, vì tôi đã đầy đủ rồi. bi giơ tui ráng ngoại tình đẻ thêm nhìu con và cho chúng sang các nc tư bản du học như con của sêp d và mấy sếp ở hn . để sau này có đổi mới hay thay cũ jì đó tụi nó vẫn nắm quyền. các bác đừng bùn nhé.

  Bình luận bởi dang-ia-bi-do-sat | Tháng Ba 28, 2010 | Phản hồi

 10. các bác đừng đấu tranh làm jì cho mệt. cs nhà ta bất diệt. cs muôn năm . ở đâu sinh ra nó thì nới đó chính là mồ chôn của nó thui àh. triết học có nói ‘”ko jì tồn tại 1 mình mà ko có đấu tranh đối lập. ko có mâu thuẩn. rồi từ từ sẽ lụi tàn thôi. trích lời của mấy ô dạy triết o hn …. ăn cắp lời của người ta dạy lại cho hssv mà ko có chút lý jải … sáng tạo jì…. ngủ ngon . sáng mai ta lại cafe

  Bình luận bởi dang-ia-bi-do-sat | Tháng Ba 28, 2010 | Phản hồi

 11. nói tóm lại một điều thôi: Đảng là đảng của lãnh đạo, do lãnh đạo và vì lãnh đạo

  Bình luận bởi bang | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

 12. dang cuop cua dan la chinh xac nhat!!!

  Bình luận bởi tomo | Tháng Ba 31, 2010 | Phản hồi

 13. đảng phải trong sạch .đảng phải lấy được niềm tin của nhân dân ,chứ không phải đảng chuyên lo cướp đất đai của nhân dân về làm giàu cho chinh mình.tại sao đảng không mở một cuộc lấy ý kiến nhân dân sem uy tín của đảng hiện nay ra sao/
  chắc chắn 80% dân chung không đồng tình với đương lối hiện nay

  Bình luận bởi tudo | Tháng Tư 1, 2010 | Phản hồi

 14. Bình luận bởi Le Van 9 | Tháng Tư 1, 2010 | Phản hồi


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s